Hội nghị Chăn Nuôi Thú Y Toàn Quốc - 2019

ngày 4 đến 6 tháng 9 năm 2019


Thách thức mới - Cơ hội mới

Đến với hội nghị để cùng nhau giao lưu, học hỏi, chia sẻ thông tin cùng với các nhà nghiên cứu, quản lý, kinh doanh, và đào tạo trong lĩnh vực về Chăn Nuôi Thú Y khắp cả nước.

AVS-2019

Hãy ghi chú lại để tham dự  Hội nghị tại Đại học Nông Lâm Tp.HCM

từ ngày 4 đến 6 tháng 9 năm 2019


Những nghiên cứu khoa học mới - Những xu hướng mới trong ngành - Những thách thức và giải pháp trong thời đại mới - Những cập nhật trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành

Đơn vị tổ chức: Hội Chăn Nuôi - Hội Thú Y - Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM