Các khóa huấn luyện trước hội nghị

  • Áp dụng việc sử dụng kháng sinh an toàn và hiệu quả vào thực tiễn sản xuất
  • Xây dựng Cơ Sở Dữ Liệu phục vụ cho việc thiết lập công thức thức ăn chăn nuôi heo, gà
  • Dịch tễ học có sự tham gia - Nguyên tắc và ứng dụng
  • Hồi quy logistic trong nghiên cứu dịch tễ học phân tích
  • Ứng dụng kỹ thuật siêu âm để nâng cao năng suất sinh sản bò sữa và bò thịt
  • Kỹ thuật tạo lập và đọc một tiêu bản máu động vật
  • Giải thích kết quả xét nghiệm vi sinh phục vụ chẩn đoán bệnh trên heo

Áp dụng việc sử dụng kháng sinh an toàn và hiệu quả vào thực tiễn sản xuất

Khóa huấn luyện 1 ngày về cơ chế hoạt động, hấp thu và bài thải kháng sinh từ đó thực hành sử dụng kháng sinh hợp lý và hiệu quả hơnXây dựng Cơ Sở Dữ Liệu phục vụ cho việc thiết lập công thức thức ăn chăn nuôi heo, gà

Thiết lập công thức thức ăn đúng mức cho từng đối tượng vật nuôi là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi và đem lại thành công cho đơn vị sản xuất cũng như người chăn nuôi. Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng xây dựng được một Cơ Sở Dữ Liệu trong việc tổ hợp khẩu phần cho đối tượng vật nuôi...Dịch tễ học có sự tham gia - Nguyên tắc và ứng dụng

Phương pháp nghiên cứu Dịch tễ có sự tham gia rất hiệu quả trong các lĩnh vực thú y cộng đồng. Hiểu biết vận dụng hiệu quả nó là mục tiêu chính của khóa họcỨng dụng kỹ thuật siêu âm để nâng cao năng suất sinh sản bò sữa và bò thịt

Năng suất sinh sảnh ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của các trại bò nói chung, đặc biệt là trại bò sữa. Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng dùng siêu âm phát hiện chính xác bò lên giống, chẩn đoán thai sớm nhằm cải thiện năng suất  sinh sản bò cái.Hồi quy logistic trong nghiên cứu dịch tễ học phân tích

Sử dụng hồi quy logistic trong các phân tích đa biến xác định yếu tố nguy cơ trong các nghiên cứu dịch tễ học phân tíchKỹ thuật tạo lập và đọc một tiêu bản máu động vật

Trong chẩn đoán phòng thí nghiệm, việc tạo lập một tiêu bản máu là một kỹ thuật xét nghiệm có ý nghĩa và cần thiết. Khóa học trang bị kỹ năng tạo lập và đọc trực tiếp một tiêu bản máu, góp phần tìm hiểu tình hình sức khỏe thú cũng như góp phần vào công tác chẩn đoán.Giải thích kết quả xét nghiệm vi sinh phục vụ chẩn đoán bệnh trên heo

Để kiểm soát và hạn chế các thiệt hại do dịch bệnh gây ra trong chăn nuôi heo, công tác xét nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng. Khóa học sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về xét nghiệm, để phục vụ cho chẩn đoán dựa trên các trường hợp thực tế tại trại.