Xây dựng Cơ Sở Dữ Liệu phục vụ cho việc thiết lập công thức thức ăn chăn nuôi heo, gà


Mô tả:

 

Thiết lập công thức thức ăn đúng mức cho từng đối tượng vật nuôi là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi và đem lại thành công cho đơn vị sản xuất cũng như người chăn nuôi. Để có thể thiết lập một công thức thức ăn phù hợp với từng mục tiêu đặt ra thì điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được một Cơ Sở Dữ Liệu, bao gồm xác định các dưỡng chất cần quan tâm; nhu cầu từng dưỡng chất đối với từng đối tượng vật nuôi; và thành phần dưỡng chất của các nguyên liệu thức ăn cũng như những tính chất cơ bản của các sản phẩm phụ gia phối hợp trong công thức.

 

 

Ai là người nên tham gia:

 

Nhân viên lập công thức thức ăn (formulator) của các đơn vị có sản xuất thức ăn chăn nuôi.

 

Các nhân viên phụ trách thu mua nguyên liệu thức ăn, hoặc nhân viên phụ trách đảm bảo chất lượng trong đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi.

 

Người tham dự cần có kiến thức cơ bản về dinh dưỡng động vật, ngoài ra nên có hiểu biết về sử dụng các phần mềm máy tính thông dụng, nhất là phần mềm sử dụng bảng tính như MS Excel.

 

 

Giảng viên:

 

PGS.TS. Dương Duy Đồng – Trưởng bộ môn Dinh Dưỡng Động Vật

 

 

Thời gian: 8:00 – 12:30 ngày 4/9

 

 

Nội dung

 

1.      Giới thiệu - Khái quát về dinh dưỡng

 

2.      Giới thiệu về các dưỡng chất cần quan tâm

 

3.      Phương thức xác định tiêu chuẩn dưỡng chất cho heo, gà

 

4.      Phương thức nhập dữ liệu hoặc tính toán về giá trị dưỡng chất các nguyên liệu thức ăn

 

5.      Khái quát về các chất phụ gia (feed additives) dùng trong thức ăn chăn nuôi

 

 

Yêu cầu khác:

 

Lớp học từ 10-20 học viên. Học viên cần mang theo máy tính xách tay để cài sẵn phần mềm chuyên dụng (sẽ được cung cấp ngay tại lớp học)

 

 

Lệ phí:

 

2,500,000 Đồng/người.  Lệ phí sẽ là 2,000,000 đồng đối với người đã đăng ký tham dự hội nghị, lệ phí này cũng đã bao gồm tài liệu,  phần mềm cung cấp tại chỗ và ăn trưa.