Phân tích yếu tố nguy cơ bằng mô hình logistic trong các nghiên cứu dịch tễ


Trong quản lý dịch bệnh, việc xác định yếu tố nguy cơ rất quan trọng vì giúp ngăn ngừa dịch bệnh hiệu quả hơn và cũng là cơ sở để truy tìm nguyên nhân hay nguồn bệnh. Các nghiên cứu dịch tễ quan sát là cơ sở cho việc xác định yếu tố nguy cơ. Trong đó, mô hình hồi quy logistic được ứng dụng rất nhiều vì có thể phân tích trên số liệu lớn và có nhiều yếu tố tác động, hay sự ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu. Khóa học sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về yếu tố nguy cơ và các bước trong phân tích logistic cũng như các kỹ năng trong việc dùng phần mềm STATA trong phân tích này từ đó ứng dụng trong công việc quản lý dịch bệnh.

 

Ai là người nên tham gia:

 

Nhân viên quản lý dịch tễ của các phòng quản lý dịch bệnh

 

Các nghiên cứu viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang làm nghiên cứu về dịch tễ phân tích

 

Người tham dự cần có kiến thức cơ bản về thống kê và quản lý số liệu (môn thống kê và phương pháp thí nghiệm ở bậc đại học), ngoài ra có kỹ năng cơ bản về sử dụng excel.

 

Giảng viên:

 

PGS.TS. Lê Thanh Hiền – Trưởng bộ môn Bệnh truyền nhiễm và thú y cộng đồng

 

 

Thời gian: 8:30 – 15:00 ngày 4/9

 

 

Nội dung

 

1.      Giới thiệu - Khái niệm về yếu tố nguy cơ

 

2.      Xác định mối liên quan

 

3.      Sử dụng STATA cơ bản

 

4.      Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học phân tích

 

5.      Cơ bản về logistic

 

6.      Các sai lệch trong nghiên cứu dịch tễ học phân tích

 

7.      Xây dựng mô hình logistic

 

8.      Kiểm định mô hình

 

9.      Bài tập

 

 

Yêu cầu khác:

 

Lớp học từ 10-25 học viên. Học viên phải mang theo máy tính xách tay và cài sẵn phần mềm chuyên dụng (BTC sẽ hướng dẫn sau)

 

 

Lệ phí:

 

1,200,000 Đồng/người. Đăng ký tham dự khóa học sớm để được giữ chỗ. Lê phí là 1,000,000 cho những người đã đăng ký dự hội nghị. Lệ phí bao gồm tài liệu, café, và ăn trưa