Kết quả xét nghiệm vi sinh phục vụ chẩn đoán bệnh trong chăn nuôi heo


 

Tên khóa học:

 

Giải thích kết quả xét nghiệm vi sinh phục vụ chẩn đoán bệnh trong chăn nuôi heo

 

 

Mô tả:

 

Để kiểm soát và hạn chế các thiệt hại do dịch bệnh gây ra trong chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo nói riêng, công tác xét nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng. Việc xét nghiệm có thể được thực hiện định kỳ nhằm dự báo trước tình hình dịch bệnh trong trại; hoặc được thực hiện khi có dịch bệnh xảy ra để xác định tác nhân gây bệnh, qua đó áp dụng các biện pháp can thiệp phù hợp, phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Tuy nhiên, để có thể chẩn đoán đúng tác nhân gây bệnh và đưa ra các cách xử lý thích hợp dựa trên việc xét nghiệm, chúng ta cần phải biết cách đọc và giải thích kết quả xét nghiệm. Trên thực tế, đây là một yêu cầu rất quan trọng, và chúng ta thường gặp khó khăn đối với vấn đề này, vì chưa được trang bị hoặc huấn luyện nâng cao kỹ năng đọc và giải thích kết quả xét nghiệm. Khóa học sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về xét nghiệm, chẩn đoán, chọn mẫu, kinh nghiệm đọc và phân tích kết quả xét nghiệm để phục vụ cho chẩn đoán dựa trên các trường hợp thực tế tại trại.

 

Ai là người nên tham gia:

 

Nhân viên thú y của các trại, nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty.

 

Người tham dự cần có kiến thức về thú y.

 

 

Giảng viên:

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hải – Giảng viên Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và thú y cộng đồng

 

 

Thời gian: 8:30 – 15:00 ngày 4/9

 

 

Nội dung

 

1.     Khái niệm về xét nghiệm

 

2.     Khái niệm về chẩn đoán bệnh

 

3.     Lựa chọn mẫu trong xét nghiệm – chẩn đoán bệnh do vi sinh vật trên heo

 

4.     Đọc và giải thích kết quả xét nghiệm vi sinh trên heo

 

5.     Sử dụng kết quả xét nghiệm trong chẩn đoán bệnh do vi sinh vật trên heo

 

6.     Bài tập

 

 

Yêu cầu khác:

 

Lớp học từ 20 - 25 học viên.

 

 

Lệ phí:

 

1.200.000 đồng/người. Đăng ký tham dự khóa học sớm để được giữ chỗ.  Lệ phí sẽ là 1,000,000 đồng cho những người đã đăng ký dự hội nghị. Lệ phí bao gồm tài liệu, café, và ăn trưa.