Ban tổ chức hội nghị

Ban tổ chức bao gồm đại diện các cơ quan: Đại Học Nông Lâm TpHCM (NLU); Hội chăn nuôi Việt Nam (AHAV); Hội Thú Y Việt Nam (VVA)

Chủ tịch

PGS.TS.

Nguyễn Tất Toàn

NLU

 

Phó Chủ Tịch

PGS.TS.

Nguyễn Đăng Vang

AHAV

Phó Chủ Tịch

GS. TS.

Đậu Ngọc Hào

VVA


Thành viên trong ban điều hành hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Quang Thiệu

PGS. TS. Lê Quang Thông

PGS.TS. Võ Thị Trà An

PGS.TS. Lê Thanh Hiền

 

Thư ký hội nghị: TS. Nguyễn Kiên Cường