Đăng ký tại hội nghị: 2,500,000 đồng

 * Phí hội nghị có bao gồm ăn trưa và trà-cafe trong suốt hội nghị

 

Tiệc ăn tối: 500,000 đồng