Đăng ký tham dự hội nghị


Đăng ký trước: Từ ngày 1/6/2019 đến 15/08/2019: Đăng ký tham dự  (Đại biểu: 1,800,000 đồng; sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh: 1,000,000 đồng)

 

Đăng ký tại hội nghị: 2,500,000 đồng

 * Phí hội nghị có bao gồm ăn trưa và trà-cafe trong suốt hội nghị

 

Tiệc ăn tối: 500,000 đồng

 

 Hướng dẫn các bước đăng ký:

- Chọn loại đăng ký (đại biểu hay sinh viên)

- Số lượng người tham dự (nếu đăng ký cho nhiều người)

- Có tham dự tiệc tối hay không, số người

- Tính số tiền đăng ký

- Thực hiện chuyển khoản (Thông tin chuyển khoản bên dưới)

- Chụp lại hóa đơn (hay màn hình máy tính) về thông tin chuyển khoản thành công

- Chụp lại chứng nhận thông tin chứng nhận sinh viên (nếu có)

- Đăng ký theo link bên dưới

 

 

Thông tin tài khoản:

 - Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

 - Số tài khoản: 31410002824115

 - Tại ngân hàng: Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đông Sài gòn - Địa chỉ: 35 Nguyễn Văn Bá, Quận Thủ đức, TP. Hồ Chí Minh.

 

 * Thông tin chuyển khoản ghi: AVS reg HOVATEN

 ** Nếu có khó khăn và câu hỏi về đăng ký tham dự xin vui lòng email theo địa chỉ vavs2019.reg@gmail.com hay gởi cho A.Hải (hai.nguyenthanh@hcmuaf.edu.vn) - ĐT: 0945 588 250