Đăng ký tham dự khóa huấn luyện

Hướng dẫn các bước đăng ký:

 

- Đóng tiền theo chi phí yêu câu như trong mô tả của từng khóa huấn luyện bằng cách chuyển khoản (Thông tin chuyển khoản bên dưới)

- Chụp lại hóa đơn (hay màn hình máy tính) về thông tin chuyển khoản thành công

- Điền thông tin trong form 

 

- Số lượng người tham dự (nếu đăng ký cho nhiều người)

 

- Tính số tiền đăng ký (chỉ giảm phí cho người có đăng ký tham dự hội nghị rồi)

 

 Thông tin tài khoản:

 

 - Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

 

 - Số tài khoản: 31410002824115

 

 - Tại ngân hàng: Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đông Sài gòn - Địa chỉ: 35 Nguyễn Văn Bá, Quận Thủ đức, TP. Hồ Chí Minh.

 

  * Thông tin nội dung chuyển khoản ghi: AVS CRS  HOVATEN